ייחודיות בתי הספר ובחירה מבוקרת

דף הבית » ייחודיות בתי הספר ובחירה מבוקרת

"מרחבי חינוך, אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית"

החיפוש אחר פתרונות חינוך איכותיים מתקיים בעולם כבר שנים רבות. מטרת מדיניות בחירת בתי ספר הינה להעניק להורים הזדמנות לבחור את בית הספר המתאים ביותר לילדם וזאת תוך שליטה מבוקרת של הרשויות.

בגדרה גובשה תכנית אב אסטרטגית לחינוך, תכנית שנבנתה בהובלתו של ראש המועצה מר יואל גמליאל ובשיתוף צוותים חינוכיים, גורמים מקצועיים ותושבים במטרה להכיל השקפות שונות.

לביצוע התכנית האסטרטגית הוחלט בגדרה לשלב ולקדם את התוכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת"  תכנית של אגף מו"פ ניסויים ויזמות, במשרד החינוך.

בחירה מבוקרת מהי?

לפני כניסת תכנית "מרחבי חינוך, אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" לכל תלמיד העולה לכיתה א' הוקצה בית ספר לפי אזור מגוריו ולא ניתנה כל אפשרות בחירה ביניהם.

ראש המועצה ואגף החינוך בשיתוף משרד החינוך, גיבשו מדיניות יישובית הבאה לתת מענה לרצון ההורים לבחור את בית הספר שבו ילמד ילדם והרחיבה את אפשרויות הבחירה.

כיום קיימת לכל הורה האפשרות לבחור בית ספר מכלל בתי הספר בישוב. הליך הבחירה הינו בכפוף לנהלים ברורים ובפיקוח מנהלת החינוך היישובית בה שותפים: נציגי רשות, פיקוח משרד החינוך והורים

תהליך השיבוץ:

שיבוץ התלמידים מתבסס על קריטריונים לוויסות:

  • מבנה פיזי יכולת איכלוס גודל הכיתות
  • מגדר
  • נגישות
  • מספר תלמידים בכל כיתה (על פי תקן משרד החינוך)
  • סדר העדיפויות שציינו ההורים.

במקרה של עודף רישום בו מכסת התלמידים תהייה גבוהה מהנדרש, תינתן עדיפות לקרבה גיאוגרפית ובמקרה הצורך תתקיים הגרלה.

מודל הבחירה:

על מנת שתהליך הבחירה ביישוב יתנהל בצורה מיטבית, נבנה מודל בחירה יישובי שמטרתו ליצור איזון אופטימלי בין בחירת ההורים לבין מאפייני מערכת החינוך היישובית, קרי מודל לבחירה מבוקרת.

המודל הקיים הינו מודל פתוח ובו ישנה אפשרות לבחור שלושה בתי ספר מכלל בתי הספר בעיר על פי סדר עדיפויות

ייחודיות בית ספרית                                                                                                          

מתוך רצון לקדם חדשנות במערכת החינוך היישובי על מנת שבחירתכם תהיה מיטבית, כל בית ספר פיתח ייחודיות וגוון משלו . צוותי החינוך בבתי הספר פועלים לפיתוח ייחודיות פדגוגית והטמעת תהליכי הוראה ולמידה חדשניים המתאימים למאה ה21.

דילוג לתוכן

Powered by Telerom