כספים

דף הבית » כספים

המועצה המקומית גדרה מייחסת משקל רב לטיפוח מערכת החינוך ומקצה משאבים רבים לפיתוחה מתוך הכרה כי תלמידי גדרה ראויים למערכת חינוך איכותית.

בגדרה נכתבה תוכנית אסטרטגית לחינוך שנגזרת מתוכנית האב אשר גובשה ע"י הקהילה בשיתוף משרד החינוך: מנהלים, מורים, מפקחים ומומחי חינוך.
מערכת החינוך שמה לנגד עיניה, ערכים של טיפוח המצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים, בפעילויות חינוכיות-תרבותיות לכל שכבות הגיל.

אגף החינוך פועל להובלת מערכת חינוך המעודדת: חדשנות, מצויינות, שילוב תכנים מעמיקים בכלל הפעילויות, קידום תכניות ומסגרות ייחודיות, התפיסה החינוכית ביישוב היא שלכל תלמיד צרכים חברתיים ורגשיים בנוסף לצרכים הלימודיים, לכן הרשות המקומית פועלת בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים לתת מענה מיטבי לכל ילד וילדה בכל התחומים. החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי פועלים יחדיו!

ההבנה כי מענה מיטבי בגיל הרך מוביל את ההשקעה בגילאים אלה הן ביישום מלא של תוכניות לאומיות כמו יישום דו"ח טרכטנברג והסייעת השניה בכל גני טט"ח וכן בתוכניות ייחודיות הנותנות מענה לצרכים מיוחדים בגילאים אלה וקיומם של 6 גנים טיפוליים המהווים גשר משמעותי וחיוני לקראת שילוב מיטבי בבתי הספר.

בתי הספר נמצאים בעיצומו של תהליך ייחודיות ובחירה מבוקרת ופיתוח "מרחב חינוכי". בתי הספר עוסקים בפיתוח וטיפוח תוכניות המביעות עשייה של פדגוגיה חדשנית ומיטבית בשילוב טכנולוגיית המידע והתקשוב וכן הקניית מיומנויות המאה ה-21 לתלמידים ולמורים כאחד.

מעקב וביקורת של דוחות כספיים ממשרד החינוך. במקום מה שרשום בהמשך – מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת – משרה"ח) חודשיים.

א.      מעקב וביקורת של דוחות מת"מ (מערכת תשלומים מאוחדת – משרה"ח) חודשיים.

ב.      מעקב אחר הוצאות חודשיות שוטפות של מוסדות החינוך.

ג.       מעקב אחר תנועות כספיות בסעיפי תקציב החינוך והתב"רים.

ד.      טיפול בתשלומי הורים כמו: שכל"מ, הסעות, אגרות ועוד.

ה.     טיפול/מעקב אחר ביצוע הרשאות תקציביות ממשרד החינוך.

ו.      מעקב ובקרה אחר התנהלות בתי הספר היסודיים בניהול עצמי.

דילוג לתוכן

Powered by Telerom