על המחלקה

דף הבית » על המחלקה

המועצה המקומית גדרה מייחסת משקל רב לטיפוח מערכת החינוך ומקצה משאבים רבים לפיתוחה מתוך הכרה כי תלמידי גדרה ראויים למערכת חינוך איכותית.

בגדרה נכתבה תוכנית אסטרטגית לחינוך שנגזרת מתוכנית האב אשר גובשה ע"י הקהילה בשיתוף משרד החינוך: מנהלים, מורים, מפקחים ומומחי חינוך.
מערכת החינוך שמה לנגד עיניה, ערכים של טיפוח המצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים, בפעילויות חינוכיות-תרבותיות לכל שכבות הגיל.

אגף החינוך פועל להובלת מערכת חינוך המעודדת: חדשנות, מצויינות, שילוב תכנים מעמיקים בכלל הפעילויות, קידום תכניות ומסגרות ייחודיות, התפיסה החינוכית ביישוב היא שלכל תלמיד צרכים חברתיים ורגשיים בנוסף לצרכים הלימודיים, לכן הרשות המקומית פועלת בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים לתת מענה מיטבי לכל ילד וילדה בכל התחומים. החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי פועלים יחדיו!

ההבנה כי מענה מיטבי בגיל הרך מוביל את ההשקעה בגילאים אלה הן ביישום מלא של תוכניות לאומיות כמו יישום דו"ח טרכטנברג והסייעת השניה בכל גני טט"ח וכן בתוכניות ייחודיות הנותנות מענה לצרכים מיוחדים בגילאים אלה וקיומם של 6 גנים טיפוליים המהווים גשר משמעותי וחיוני לקראת שילוב מיטבי בבתי הספר.

בתי הספר נמצאים בעיצומו של תהליך ייחודיות ובחירה מבוקרת ופיתוח "מרחב חינוכי". בתי הספר עוסקים בפיתוח וטיפוח תוכניות המביעות עשייה של פדגוגיה חדשנית ומיטבית בשילוב טכנולוגיית המידע והתקשוב וכן הקניית מיומנויות המאה ה-21 לתלמידים ולמורים כאחד.

ענת קוך | מנהלת אגף החינוך | 08-8593561 | Anat.Koch@gedera.muni.il

ברכי יעיש | מנהלת מח' גני ילדים | 08-8593562 | Brachi.Yaish@gedera.muni.il 

רעות קלמן | מנהלת החינוך המיוחד |  Reut.Kalman@gedera.muni.il | 077-9928301

מירנדה שיקאר דהן| מזכירת מחלקת חינוך מיוחד | 077-9928317Miranda.Shikar@gedera.muni.il

מרסלה ליפרמן | מנהלת שירות פסיכולוגי | 08-8593566 | Marcela.Lipperman-Atar@gedera.muni.il

איילה אשטר | מזכירת אגף החינוך | 08-8593561 | ayala.Ashtar@gedera.muni.il 

אונית שרעבי | מזכירה באגף החינוך | 077-2755283 | Onit.Sharabi@gedera.muni.il

אביטל מלמד | מזכירת מח' גני ילדים | 08-8593558 | Avital.Melamed@gedera.muni.il

שלה עקיבא | מנהלת מח' הסעות | 08-8593563 | Shela.Akiva@gedera.muni.il

עליזה שמח | קצינת ביקור סדיר | 08-8593527 | Aliza.Samech@gedera.muni.il

אילנה מידני | קצינת ביקור סדיר | 08-8593528 | ilana.meydani@gedera.muni.il

אוסנת גמליאל | מזכירת שירות פסיכולוגי | 08-8593565 |  Osnat.Gamliel@gedera.muni.il  

 

 

 

דילוג לתוכן

Powered by Telerom