סדר היום בגן הילדים

סדר יום קבוע בגני הילדים ​מאפשר לילדים להכיר את המסגרת שבה הם פועלים ותורם לביטחון האישי. ​במהלך היום מתקיימת מליאה של כל ילדי הגן. כמו כן, מתקיימת למידה חוויתית בקבוצות קטנות ו/ או בעבודה פרטנית. בנוסף, הילדים עוסקים בפעילויות שונות לבחירה: משחק, הבעה בחומרים, חקר, גילוי, פיתוח ולמידה.

בגנים הממלכתיים-דתיים – בנוסף לפעילויות הלימודיות, מתקיימות בנוסף ​פעי​לויות תפילה במועדים קבועים, ברכות ולימוד תורה, הלכה וסיפורי חז"ל.

סדר היום מאפשר גמישות, על פי הפעלת שיקול דעת של הגננן/ת.

 

הזנה בגן

בגני הילדים ביישוב פועלת תכנית הזנה משותפת כחינוך לאורח חיים בריא.

לארוחה המשותפת יתרונות רבים, זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי שיח, נימוסי שולחן, אסתטיקה באוכל, ערכי שיתוף, עצמאות ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים חדשים.

דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית, גדילה תקינה והתפתחות שכלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות, עודף משקל ובעיות אכילה.

התכנית מופעלת בכל הגנים במימון הורים.

התשלום יגבה ע"י ועד ההורים בגן.

הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו, יידעו אותנו על כל כבר בשלב ההרשמה, כדי שנוכל להיערך בצורה מיטבית לקליטתם.

לילדים עם אלרגיות מסכנות חיים קיימת אפשרות להגיש בקשה לסייעת רפואית. אנו מבקשים לעזור לכם ולהנחות אתכם בהגשת המסמכים הנדרשים בהתאם ללוח זמנים המבוקש ע"י משרד החינוך.

אנו מבקשים לעדכן את מנהלת הגן על כל בעיה רפואית לפני פתיחת שנת הלימודים ולהעביר לה אישור רפואי שבו אבחנה מפורטת ודרכי טיפול מוצעות.

דילוג לתוכן

Powered by Telerom