הנחיות כלליות לרישום:

דף הבית » על המחלקה » חטיבה ותיכון » הנחיות כלליות לרישום:

הנחיות כלליות לרישום:

לקראת שנת הלימודים תשפ"ה, יוכלו מסיימי כיתות ו' לבחור חטיבת ביניים מבין ארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים בגדרה.

הבחירה תתבצע באמצעות הקישור המופיע באתר המועצה: www.gedera.muni.il

 

תקופת הרישום לכיתות ז':

 

החל מיום ראשון כ"ח באדר ב' תשפ"ד, 7.4.2024

ועד יום חמישי כ"ד בניסן תשפ"ד , 2.5.2024

 

בחירת בית ספר מועדף ע"פ ייחודיות ובחירה מבוקרת

בתהליך הבחירה, תתבקשו לדרג את העדפותיכם מבין ארבעת בתי הספר הבאים (יש לדרג ע"פ סדר עדיפות רצוי)

– תיכון דרכא רות לביו רפואה וחינוך גופני, ממלכתי

– תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין, ממלכתי

– תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון, ממלכתי

– קריית חינוך חמ"ד דרכא נתיבי נועם, ממלכתי-דתי

חובה לכתוב שלוש אפשרויות בממלכתי

 

שלב ב'

לאחר בחירתכם באתר המועצה את בתי הספר על פי סדר העדפה, תתכנס ועדת השיבוץ, המורכבת מבעלי התפקידים הבאים:

מנהלת אגף החינוך

נציג פיקוח משרד החינוך

יועץ אגף החינוך

 

צוות השיבוץ יפעל בהתאם למתווה עליו הוחלט במסגרת הפורום החינוכי בגדרה וע"פ סדר ומדרג הקריטריונים הבא:

v ישובצו תלמידים בהתאם להעדפותיהם האידיאולוגיות (ממלכתי, ממלכתי דתי)

v ישובצו תלמידים שיותאמו לכיתות היישוביות – כיתות ייחודיות/מצויינות

v סדר העדיפויות שצויין ברישום.

v גודל הכיתות, מבנה פיזי של ביה"ס, נגישות, מספר תלמידים בכל כיתה (על פי תקן משרד החינוך)

· אנו מחויבים לאחת מבין שלוש אפשרויות הבחירה )לאו דווקא האופציה הראשונה(.

· במקרה של עודף רישום בו מכסת התלמידים תהייה גבוהה מהנדרש, תינתן עדיפות לקרבה

גיאוגרפית ובמקרה הצורך תתקיים הגרלה

· בסמכות הרשות המקומית לא לאשר את כל הבקשות ולווסת כיתות בהתאם לצרכים.

· לאחר השיבוץ בהתאם לקריטריונים המצוינים לעיל, תשלח הודעה לביתכם על בית הספר בו שובצו בנכם/בתכם.

· לאחר קבלת ההודעה תוזמנו להגיע לבית הספר ולבצע את הרישום.

הערות:

חובה לכתוב שלוש אפשרויות – בבתי ספר ממלכתיים.

תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ. השיבוץ ייעשה ע"י מינהלת הבחירה המבוקרת

בכל חטיבה בבית ספר ממלכתי, יפתחו 4-5 כיתות בשכבה ומנגנון הויסות יפעל ליצירת איזון בין בתי הספר.

ועדת ערר- במידת הצורך, תינתן אפשרות להגיש בקשת ערר מנומקת, שתידון בראשות מנהלת אגף החינוך.

מועד הגשת ערר לא יאוחר מתאריך 30.5.2024

הרישום לכיתה ז' לשנת הלימודים תשפ"ה יתבצע ע"פ חוק חינוך חובה ובהתאם לחוזר מנכ"ל.

חובת הרישום חלה על ההורים.

בחירת בית הספר, לתושבי גדרה, תתבצע באמצעות אתר המועצה בלבד.

הנרשמים לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי ולא בהכרח ע"פ הדירוג שביקשו.

כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לבית הספר הקרוב למקום מגוריהם.

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

דילוג לתוכן

Powered by Telerom