חינוך מיוחד

דף הבית » על המחלקה » חינוך מיוחד

החינוך המיוחד הינו שירות המעוצב באופן ייחודי כדי לתת מענה על הצרכים המיוחדים של ילדים עם ליקויים, נכויות וקשיים מתמשכים. ביסוד התפיסה הזאת עומדים ערכים חברתיים ומבוססת על עקרון כבוד האדם וחירותו – כלומר ההכרה בזכותו של התלמיד לשוויון הזדמנויות בחינוך ובד בבד הניסיון המתמיד לשילוב חברתי עם ילדים אחרים ולשילוב בעתיד בחברה.

תלמידי החינוך המיוחד זקוקים לתכניות לימודים מיוחדות, לחומרי למידה מותאמים, לתנאי סביבת למידה מותאמים במטרה לאפשר להם הצלחה ולהגיע לשילוב ותפקוד מיטבי בחברה.

במועצה המקומית גדרה הוקמה המחלקה לחינוך מיוחד, בניהולה של רעות קלמן ומעניקה מתן מענה ותמיכה לתלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד ולהוריהם במסגרות החינוך המיוחד ולאלו המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ברחבי היישוב ומחוצה לו. כיום, משולבים תלמידי החינוך המיוחד בכל גני הילדים ובתי הספר בגדרה.

המחלקה לחינוך מיוחד פועלת בשיתופי פעולה עם גורמי הקהילה, הגנים ובתי הספר, משרד החינוך, מתי"א, עמותות, הנהגת ההורים והמערכת הבלתי פורמאלית על מנת לבחון, לדייק ולהרחיב את המענים החינוכיים לתלמידי החינוך המיוחד.

בגדרה ישנם:

  • 3 גני תקשורת (הרצף האוטיסטי) ו-7 גני עיכוב התפתחותישלום, telerom
  • 11 כיתות לקויי למידה בבתי ספר יסודיים
  • 6 כיתות תקשורת בבתי הספר היסודיים
  • 9 כיתות לקויי למידה בתיכוניים
  • כיתת תקשורת בחטיבת הביניים

באחריות המחלקה לחינוך מיוחד קיום וועדות זכאות ואפיון לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחד, שיבוץ תלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מטיבי, מעקב וליווי השתלבות התלמידים במסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל, קיום וועדות בין מקצועיות, אחריות על שיבוץ עובדות משלבות ותומכות הוראה.

ליצירת קשר יש לפנות לגב' רעות קלמן  – מנהלת החינוך המיוחד  במועצה מקומית גדרה

טל': 077-9928301  מיילReut.Kalman@gedera.muni.il

 מירנדה שיקאר דהן מזכירת החינוך המיוחד טל: 077-9928317 ומייל: Miranda.shikar@gedera.muni.il

דילוג לתוכן

Powered by Telerom