פעילות מחלקתית שוטפת

דף הבית » על המחלקה » פעילות מחלקתית שוטפת

מעקב משותף עם משרד החינוך אחר יישום התכניות הפדגוגיות של בתי הספר וחתירה משותפת להעלאת ההישגים בכל מערכת החינוך לצד פעילות ערכית להטמעת ערכים יישוביים משותפים.

קבלת קהל וטיפול בפניות תושבים בסוגיות חינוכיות

שיבוץ תלמידים למוס"ח בישוב, שיבוץ לגנים  על פי אזורי רישום, שיבוץ לכיתות א ולכיתות ז' ע"פ בחירת הורים מבוקרת.

טיפול באישורי לימודי חוץ לתלמידים הלומדים מחוץ ליישוב על פי זכאות.

מינהל ובקרה אחר תשלומי תלמידי חוץ – לזכות ולחובת המ.מ. גדרה.

איתור עובדים נדרשים ושיבוצם במוס"ח רלוונטיים.

טיפול שוטף בבעיות עובדי מערכת החינוך מול גורמים במשרה"ח / מחלקת כ"א במועצה.

מעקב ובקרה אחר דוחות מעקב ובקרה אחר דוחות כספיים של משרד החינוך.

הכנת תקציב החינוך ובקרה שוטפת אחר ניצולו בשיתוף הנה"ח.
עבודה שוטפת מול משרדי ממשלה שונים.

ניהול מעקב שוטף אחר הוצאות והכנסות של כלל מוסדות החינוך – על פי דוחות חודשיים.

ארגון אירועים יישוביים לכלל מוסדות החינוך

ביקור סדיר: טיפול בתלמידים נושרים באמצעות קצין ביקור סדיר: הן במניעת נשירה כטיפול מקדים והן בשיבוץ הנושרים במוסדות אלטרנטיביים תוך תמיכה על פי הצורך.

שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי): שפ"ח עוקב אחר התלמידים במוסה"ח, מלווה את צוות ביה"ס, ועורך אבחונים פסיכולוגיים על פי הצורך. במקרה הצורך שפ"ח ממליץ על הפנייה לועדת השמה ע"מ לשבץ את התלמיד/ה במסגרות חינוכיות אלטרנטיביות. כמו כן השירות מספק ליווי מקצועי לתלמידים רלוונטיים ולהוריהם
דילוג לתוכן

Powered by Telerom