גילאי הרישום לגני הילדים

דף הבית » רישום לשנה"ל תשפ"ה » הרישום לגני הילדים » גילאי הרישום לגני הילדים

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מספר 32 התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 08.07.2013

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ג הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

גיל 5 – ג' טבת תשע"ז – 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת תשע"ח – 31 בדצמבר 2017

גיל 4 – י"ד טבת תשע"ח – 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת תשע"ט – 31 בדצמבר 2018

גיל 3 – כ"ד בטבת תשע"ט – 1 בינואר 2019 עד ג' בטבת תש"פ – 31 בדצמבר 2019

חריגי גיל רך
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.

לצפייה במסמך "ביטול רישום חריגי גיל" – אנא לחצו כאן

דילוג לתוכן

Powered by Telerom