הנחיות הרישום לגני הילדים

דף הבית » רישום לשנה"ל תשפ"ה » הרישום לגני הילדים » הנחיות הרישום לגני הילדים

על מנת לבצע את הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט של המועצה העומד לרשותכם 24 שעות ביממה www.gedera.muni.il  קישורית בדף הבית ולמלא אחר הוראות הרישום המפורטות באתר.

בסיום התהליך יתקבל אישור לתיבת הדוא"ל שלכם. יש לשמור אישור זה.

הרישום לגנים לא מתחדש משנה לשנה ולכן יש לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה גם אם ילדכם ימשיך באותו הגן.

 

שינוי כתובת מגורים

תושבים ששינו כתובתם מתבקשים להעביר באמצעות מייל: hinuh@gedera.muni.il או פקס 08-8597961 את הטפסים הבאים:

 • תעודת זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים
 • חוזה רכישה/שכירות חתום
 • טופס תשלום ארנונה בו מצויינת הכתובת המעודכנת

 

תושבים חדשים

תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בגדרה עד ה 31/08/2022 מוזמנים לבצע רישום לשנה"ל הבאה בכפוף להצגת חוזה בתאריכי הרישום באמצעות המייל hinuh@gedera.muni.il

 לצורך הרישום, חובה להצטייד:

 • שתי תעודות זהות של בן/בת הזוג כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
 • חוזה רכישה/שכירות חתום בו מצויינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס – תנאי להשתלבות במוסדות החינוך במועצה.
 • טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3)
 • כרטיס אשראי

 

השיבוץ לגן מותנה בקבלת המסמכים הנדרשים

מתן כתובת כוזבת מבטל אוטומטית את אישור הרישום.

שינוי כתובת כדי להשתייך לגן מסוים הינו עבירה על החוק.

 

הורים גרושים

על ההורים לצרף כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים בענייני חינוך להורים גרושים/פרודים חתום על ידם.

לא יתבצע רישום של הורים גרושים/פרודים ללא הצהרה חתומה.

 

רישום במרכז רישום

הרישום באמצעות אגף החינוך יתקיים אך ורק עבור תושבים שאין להם גישה לאינטרנט

המסמכים הדרושים לרישום:

 • ת"ז של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בגדרה, או חוזה קניה/שכירות בגדרה, חתום.
 • טופס הוראת קבע באמצעות חיוב בכרטיס אשראי חתום ע"י ההורים.
 • כתב התחייבות להפעלת סל תרבות וחוגי העשרה חתום ע"י ההורים
 • הורים גרושים מתבקשים להצטייד בפס"ד הנוגע למשמורת על הילד והתייחסות והצהרה לגבי אופן חינוכו .

 

רישום בגן פרטי לגילאי 3-4

על פי החוק, חובת הרישום היא לגנים רשמיים או לגנים מוכרים שאינם רשמיים, שהם גנים פרטיים שקיבלו הכרה ורישיון על פי חוק הפיקוח על בתי הספר ממשרד החינוך,

כך שעמדו בסטנדרטים של בטיחות, בריאות וחינוך.

הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי, יבצע את הרישום באמצעות המסגרת הפרטית וזו תעביר את מסמכי הרישום למחלקת גני הילדים לצורך בקרה ודיווח.

 

חינוך ביתי

על פי החוק, בגיל 3 חלה חובת רישום לגנים רשמיים או לגנים מוכרים שאינם רשמיים. הורים המעוניינים לקיים חינוך ביתי עבור ילדם,

מחויבים בקבלת אישור על פי הנהלים לחינוך ביתי, המפורסמים באתר משרד החינוך. חינוך ביתי – חוזר מנכ"ל תשסט/8(א)

 

פנייה מוקדמת של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית

תלמיד במערכת החינוך זכאי לנגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988.

מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכי תלמיד הוא בדרך כלל ממושך, משרד החינוך מאפשר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים במוסד החינוכי.

שימו לב, הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכים שפורטו לעיל.

לקריטריונים לזכאות ולפרטים נוספים ראו הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי.

דילוג לתוכן

Powered by Telerom