חינוך ביתי

חינוך ביתי

לכל הורה ישנה אפשרות לחנך את ילדו במסגרת חינוך ביתי.

חינוך ביתי הינו חינוך שניתן בבית התלמיד, בדרך כלל על-ידי משפחתו של התלמיד, ולא במוסדות חינוך פורמליים.

​הורים לילד בגיל חינוך חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי יגישו בקשה לקבלת פטור מחוק לימוד חובה ואישור לחינוך ביתי למנהל המחוז מפורטל הורים. אין לפנות באמצעות דואר ישראל, דואר אלקטרוני או גורם אחר מלבד פתיחת פנייה בפורטל הורים בדף זה. 

כל עוד לא נתקבל אישור לחינוך ביתי, ההורים מחויבים לשלוח את ילדם למוסד חינוכי מוכר

האישור לחינוך ביתי ניתן לכל היותר לשנתיים, וניתן להאריכו בתום התקופה.

דילוג לתוכן

Powered by Telerom