מועדוניות

דף הבית » שירותי המחלקה » מועדוניות

מועדוניות משולבות:

א.      הפעלת מועדוניות משותפות (חינוך ורוחה)  כולל שיבוץ תלמידים
ב.      איתור כוח אדם מתאים לשיבוץ בעבודה במועדוניות – מדריכות ואימות בית.
ג.       טיפול שוטף ועקיב בבעיות יומיומיות, פיסיות וחינוכיות.

מועדוניות משותפות:

בגדרה פועלות שלוש מועדוניות משותפות לחינוך ולרווחה המיועדות לילדי משפחות נזקקות

בגילאים א-ו). כל מועדונית מכילה עד 15 ילדים. המועדונית מספקת מעין "בית חם" לילדים בו הם זוכים לארוחה חמה , סיוע בהכנת שעורי בית, העשרה לימודית ופעילויות חברתיות שונות.

 

שיבוץ התלמידים למועדוניות נעשה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף עם הקב"ס.

ליצירת קשר יש לפנות לגברת אילנה מידני, קב"סית ואחראית על המועדוניות המשותפות. טלפון: 08-8593528

גב' אביבית אלון: עו"ס אחראית מועדוניות, טלפון: 08-8593573  פקס: 08-8591164 ,
דילוג לתוכן

Powered by Telerom