קצין ביקור סדיר

דף הבית » שירותי המחלקה » קצין ביקור סדיר

קב"ס – קצין ביקור סדיר

על פי חוזר מנכ"ל תשנ"ה חובתו של כל מנהל מוסד חינוכי לדווח לקצין ביקור סדיר במחלקת החינוך ברשות המקומית על כל תלמיד הרשום בביה"ס ואינו לומד באופן סדיר וכן על כל תלמיד שלמד בשנה הקודמת ולא חידש את לימודיו באותו מוסד.

תפקידי הקב"ס:

איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית עבורם.

מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך החל מגן חובה ועד כיתה יב' .

ליצירת קשר יש לפנות לקצינות ביקור סדיר במועצה מקומית גדרה

טלפון: 08-8593528 פקס: 08-8593527

דילוג לתוכן

Powered by Telerom